Persondata

Data om kundeforhold gemmes op til fem år efter afslutning af kundeforholdet.

Data anvendes som grundlag for at opfylde aftaler med kunderne samt til dokumentation af vores bogholderi.

Data deles ikke med andre.

Du kan altid få dine data slettet eller rettet eller bede om indsigt i dine data ved at henvende dig til firmaets hoved mailadresse (se kontaktsiden).

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.