Sorteringsvejledning

Jo bedre sortering og jo mere affald som sendes til genanvendelse, desto billigere vil det være at komme af med dit affald.

Hos EKJ er vi hele tiden ajour med de nyeste regler og tiltag indenfor affald- og genbrugsbranchen, og vi står naturligvis til rådighed for spørgsmål hertil. Ring til os på 62 21 18 26 – det er helt uforpligtende!


Affald sorteres som udgangspunkt i 3 grupper:

Genanvendelige bygningsmaterialer - f.eks.:

Beton, armeret beton, mursten, legasten, tegl og havefliser

 

Brændbart affald - f.eks.:

Træ, tagpap, lægter, gulvbrædder, textil, organisk affald

 

Ikke-brændbart affald - f.eks.:

Rockwool, tagplader, fiance, klinker, imprægneret træ, pvc, gips, glas


EKJ kan hjælpe med sorteringen

EKJ kan tilbyde at sortere dit affald på vores egen sorteringsplads. Dette kan være en mulighed, hvis tiden er kort og pladsen er lille – hør nærmere på tlf. 62 21 18 26.

Ved større mængder af samme affaldstype, vil der være en økonomisk fordel i at få disse afhentet separat. Det gælder f.eks.:
- pap
- papir
- plast
- gips
- glas / bilruder
- jern / metal
- ubehandlet træ
- kofangere
- EDB
- lysstofrør
- haveaffald
- jord / natursten*

* der er særlige regler om jordflytning afhængig af din bopæl. Kontakt EKJ for mere information om anmeldelsespligt.


affaldsikoner