Sorteringsvejledning

EKJ er miljøbevist

Bedre og mere sortering af affald til genanvendelse er til gavn for miljøet.

Hos EKJ er vi hele tiden ajour med de nyeste regler og tiltag indenfor affald- og genbrugsbranchen, og vi står naturligvis til rådighed for spørgsmål hertil. Ring til os på tlf. 6221 1826 – det er helt uforpligtende!

Affald sorteres som udgangspunkt i disse grupper:

Affald til genanvendelse:

  • Mad, pap, papir, plastik, folie, metal, glas, flasker, fritureolie

Sikkerhedsmakulering:

  • Papir med fortrolige oplysninger

Genanvendelige bygningsmaterialer:

  • Beton, armeret beton, mursten, legasten, tegl og havefliser

Rest affald / brændbart affald:

  • Alt affald der ikke kan genanvendes eller skal til deponi
  • Måler max. 1 x 1 m

Ikke brændbart affald / deponi affald:

  • Rockwool, tagplader, fiance, klinker, imprægneret træ, pvc, gips, vinduesglas

Ved større mængder af samme affaldstype, vil der være en fordel i at få disse afhentet separat. Det gælder f.eks.:

  • Pap, papir, plastik, folie, gips, glas, bilruder, jern, metal, ubehandlet træ, kofangere, EDB, batterier, lysstofrør, haveaffald, jord*, natursten*
  • * Der er særlige regler om jordflytning afhængig af din bopæl. Kontakt EKJ for mere information om anmeldelsespligt.
Online bestilling